Header

Actie voorwaarden Wijkwinnaars

Actievoorwaarden Wijkwinnaars

Algemeen
1. Wijkwinnaars Ypenburg (hierna: de Actie) wordt aangeboden door de ondernemersvereniging van Winkelcentrum Ypenburg.
2. De looptijd van de Actie is van 27 augustus 2022 tot en met 1 oktober 2022.

Actie en deelname
3. Aan de Actie kan worden deelgenomen door alle klanten van Winkelcentrum Ypenburg.  
4. Elke klant ontvangt bij elke aankoop vanaf € 5,- één voucher met daarop een unieke code.
5. Deze code kun je invoeren op de website www.wijkwinnaars.nl
6. Je voert vervolgens je gegevens in. Er volgen 13 trekkingen, waarbij je kans maakt op een hoofdprijs of een wijkprijs. 
7. Als je gewonnen hebt ontvang je een bevestigingsmail daar staat in waar je jouw prijs kunt ophalen.
8. Medewerkers van Winkelcentrum Ypernburg mogen ter controle het e-mailadres van de winnaar noteren. Deze lijst met e-mailadressen wordt na de Actie vernietigd.
9. De codes zijn te controleren tot en met 1 oktobert tot 23:55 uur 2022.
10. Alle prijzen worden door middel van een willekeurige loting vergeven.
11. Prijzen zijn op te halen tot en met zaterdag 8 oktober. 
12. De prijzen inwisselen voor contant geld is niet mogelijk.
13. De loting van de Actie gebeurt digitaal en over de uitslag kan niet worden gediscussieerd.
14. Winkeleigenaren en medewerkers van Winkelcentrum Ypenburg zijn uitgesloten van deelname. 

 Medewerking/privacy
15. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de Actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.
16. Door akkoord te gaan met de privacy policy van deze actie Wijkwinnaars geven deelnemers toestemming om zijn of haar e- mailadres te gebruiken voor deze Actie. 

Aansprakelijkheid
17. Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de organisatie van deze Actie via ivo@selly.nl, waarna binnen 1 week na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen.
18. Winkelcentrum Ypenburg is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. 

Slotbepalingen
19. Winkelcentrum behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
20. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.
21. Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht.
22. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Selly.
23. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.