Header

Actie voorwaarden Wijkwinnaars

 

Actievoorwaarden Wijkwinnaars

Algemeen
1. De Wijkwinnaars Actie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door Ondernemers Platform Waddinxveen en Ondernemersvereniging Gouweplein Waddinxveen.
2. De looptijd van de Actie is van 1 december 2022 t/m 31 december 2022. 

Actie en deelname
3. Aan de Actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers van deelnemende leden van het Ondernemers Platform Waddinxveen.
4. Elke bezoeker ontvangt bij een besteding van tenminste €10,- één actiekaart met daarop een unieke code.
5. Per aankoop van tenminste €10,- ontvangt de bezoeker één actiekaart.
6. Met deze code kan er via de website www.wijkwinnaars.nl gekeken worden of er een prijs gewonnen is.
7. Via de bevestigingsmail die wordt gestuurd naar het e-mailadres wordt aangegeven wanneer de prijs wordt bezorgd.
8. Winkels waar meerdere prijzen te winnen zijn, mogen ter controle het e-mailadres van de winnaar noteren. De lijst met e-mailadressen wordt na de Actie vernietigd.
9. De codes zijn te controleren tot en met 31 januari 2023.
10. Alle prijzen worden door middel van een willekeurige loting vergeven.
11. Prijzen worden op zaterdag 14 januari 2023 persoonlijk bezorgd.
12. De prijzen inwisselen voor contant geld is niet mogelijk.
13. De loting van de Actie gebeurt digitaal en over de uitslag kan niet worden gediscussieerd.
14. Winkeleigenaren/managers/medewerkers van deelnemende bedrijven zijn uitgesloten van deelname. 

 Medewerking/privacy
15. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.
16. Door akkoord te gaan met de privacy policy van Ondernemers Platform Waddinxveen en Ondernemersvereniging Gouweplein Waddinxveen geven deelnemers toestemming om zijn of haar e- mailadres te gebruiken voor deze Actie. 

Aansprakelijkheid
17. Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de organisatie van deze Actie via info@selly.nl, waarna binnen 1 week na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen.
18. Ondernemers Platform Waddinxveen en Ondernemersvereniging Gouweplein Waddinxveen zijn niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. 

Slotbepalingen
19 Ondernemers Platform Waddinxveen en Ondernemersvereniging Gouweplein Waddinxveen behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
20. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.
21. Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht.
22. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Selly.
23. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.